Informace o autorských právech a ochraně osobních údajů

Na všechny materiály zde uveřejněné se vztahují autorská práva. Za obsahy sdělení jsou zodpovědni jejich zadavatelé. LDTMPP.cz nemá povinnost rozhodovat o pravdivosti či legálnosti sdělení uživatelů. Vložením informací na tento web souhlasíte s jejich zveřejněním a úpravou na potřebný formát.

Informace o návštěvnících či členech (dále jen návštěvníci) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MĚSTSKÉ POLICIE PARDUBICE (dále jen LDTMPP) veškeré údaje získané od návštěvníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu LDTMPP a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládá LDTMPP s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.