Letní dětský tábor Městské policie Pardubice se letos konal již po dvacáté – o zážitky nebyla nouze.

Bez jediné přestávky, již dvacet let, pořádá Městská policie Pardubice letní dětské tábory. Letošní jubilejní ročník se po vzoru loňského, konal na ověřeném místě, a to nedaleko Želetavy, kdy areál tábora obklopuje krásná příroda a šumivý les. I letos byla kapacita tábora plně obsazena. Do oddílů bylo rozděleno celkem 125 dětí, kterým dokonalé zámezí zajistil zkušený táborový personál čítající třicet dospěláků. I v letošním roce se opakovala historie, kdy během prvních dní od vyhlášení možnosti podávání přihlášek, byla všechna místa beznadějně obsazena.

Malí i velcí táborníci letos soutěžili v celotáborové hře nazvané „Hvězdy na zemi“ – která se nesla v oslavném stylu. Přeci jenom 20 let je významným jubileem a zároveň potvrzením, že letní tábory Městské policie Pardubice jsou dělány s chutí, radostí a plným nasazením, které děti baví již celé dvacetiletí. Kromě celotáborové hry, která prověřila nejen sportovní nadání, ale i získané táborové dovednosti, byl pro děti opět připravený bohatý program, který je naučil podívat se svět jinýma očima. Televizní moderátor i speakr rádia Evropa 2 Pavel Cejnar přivezl dětem nejen skvělou diskotékovou show, ale především zážitkový seminář „Jiný život“, jehož je patronem. Cílem tohoto projektu je zábavnou formou dětem přiblížit nesnáze života lidí s postižením. Děti si zkusily, že pohybovat se pomocí mechanického vozíku po trávě, písku nebo přes obrubník není vůbec jednoduché. Velký zájem také vzbudilo stanoviště, kde si děti prohlédly a vyzkoušely různé kompenzační pomůcky jako zapínače knoflíků, podavače, oblékače ponožek aj.

Další velmi zajímavou zkušeností do života všech dětí je vlastní prožitek simulace nebezpečných stavů. I tento nevšední zážitek dovezla mediálně známá osoba, a to zpěvák a moderátor Josef Melen. V projektu Safety show byly děti upozorněny na rizikové chování, které často vede k úplně zbytečným úrazům hlavy a leckdy stačí málo – ochranné pomůcky, jako přilby nebo helmy pro bruslaře, cyklisty i motorkáře. Velkému zájmu dětí se těšily i alkoholové a drogové brýle, přes které děti měli zkreslené vidění, které jsou s těmito stavy spojené. U této příležitosti děti spolu s táborovými vedoucími předali Josefu Melenovi obrovský pytel plných víček od PET lahví, a tím se zapojili do sbírky pro sedmiletého Míšu Teresku z Chrudimi, kterého od narození provází mozková obrna. Výtěžek z celé sbírky je pak určen na léčbu a rehabilitaci. Tento dobrý skutek měl mezi malými táborníky takovou odezvu, že krátce po ukončení tábora se podařilo nasbírat a do sbírky zaslat další pytel plných víček, které opět pomůžou.  

Další známí hosté, kteří se vypravili do přírody mezi děti, byl malý herec s velkým srdcem Jiří Krytinář, který se na jeden večer stal předsedou poroty talentů tábora.

Na děti si ve svém nabitém programu našel i známý sportovec, hokejista české reprezentace a také hráč NHL Aleš Hemský.

Noční bojovku potom všem zúčastněným zpestřila expertka na počítačové hry Lucie Jetelina, která byla zároveň hostem Dobrého rána v České televizi a poslala táborníkům pozdrav přes kamery.

Tak jako každý rok, i letos si do krásné přírody na jihozápadních svazích českomoravské vrchoviny našli cestu i kolegové z republikové policie – KŘP Kraje Vysočina, kteří dětem přivezli ukázky výcviku služebních psů, zásahové jednotky. Přichystali ukázku techniky a zásahů, u kterých se tajil dech.

Na dvacátý ročník letního dětského tábora Městské policie Pardubice budou všichni zúčastnění ještě dlouho vzpomínat, protože kromě dobrodružného léta vykonali malí i velcí účastníci tábora dobrý skutek.

Na závěr si dovolíme dvě výstižné věty: „Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně. Děkujeme všem za podporu.“